Tag: Ayam mangon (pama saigon)

Ciri Ayam Mangon sebagai Ayam Petarung Bergaya Modern

Sabung Ayam Online – Ayam Mangon atau magon merupakan ayam peratung bergata modern hasil perkawinan silang dari jenis pama dan saigon. Ayam peratung biasanya digunakan hiburan Ayam Sabung. Ayam petarung jenis saigon merupakan auam aduan dengan tilang paling tebal sehingga mempunyai pukulan yang keras,ketangguhan,dan daya tahan dalam menerima pukulan...

Ciri-ciri Ayam mangon Sebagai Ayam Petarung

Sabung Ayam Online – Ayam mangon atau magon merupakan ayam petarung bergaya modern hasil perkawinan silang dari jenis pama dan saigon. Di Indonesia, ayam petarung biasanya digunakan dalam hiburan sabung ayam atau adu ayam. Mengutip buku Ayam Pakhoe Si Petarung Paling Unggul karangan Didit Gondang dan Maloedyn Sitanggang (2016),...