Sabung Ayam Online – Ayam Mangon atau magon merupakan ayam peratung bergata modern hasil perkawinan silang dari jenis pama dan saigon. Ayam peratung biasanya digunakan hiburan Ayam Sabung. Ayam petarung jenis saigon merupakan auam aduan dengan tilang paling tebal sehingga mempunyai pukulan yang keras,ketangguhan,dan daya tahan dalam menerima pukulan...